• <b id="16161"></b>
  <code id="16161"><u id="16161"><rp id="16161"></rp></u></code>

   
   <acronym id="16161"><form id="16161"></form></acronym>

    《大致天之生才,雖不能眾,亦不獨絕》文言文閱讀理解及答案

    2019-05-16 17:16

    來源:網絡

    作者:南昌新東方

    2019年全國各省市高考試題及答案解析匯總
    距離2020年高考還有

    《大致天之生才,雖不能眾,亦不獨絕》文言文閱讀理解及答案

    閱讀下文,完成小題

    ①大致天之生才,雖不能眾,亦不獨絕,至為文詞,有成有不成者三:兒時多慧,裁識書名,父師迷之以傳注括帖,不得見古人縱橫浩渺之書,A ,一也。乃幸為諸生,困未敏達,蹭蹬出沒于較試之場,久這氣色漸落,B何暇議尺幅之外哉?二也。人雖,亦視其所生,生于隱屏,山川人物,居室游御,鴻顯高壯,幽奇怪俠之事,未有睹焉,神明無所練濯,胸腹無所厭余,耳目既吝,手足必蹇, C三也。凡此三者,皆能使人才力不已焉,D ,才力頓盡,而可為悲傷者,往往如是也。
    ②若季重者,五歲遍受《五經》,十歲恣為文章二十而成進士,蓋一代之才也。而天亦若有以異之者。大越之墟,古今冠帶之國也,固已受靈氣于斯。而世籍都下,往來燕越間,起禹穴吳山,江海淮沂,東上貸宗,西迤太行,歸乎神都,所游目,天下之股脊喉思頁 處也,英雄之所廛,美好之所輔;咸在矣。于以豁心神,紆眺聽者,必將郁結乎文章。而又少無專門,承學之間,靈心洞脫,孤游皓杳,早為貴公鉅人所賞,聞所未聞,出見少年,裘馬弓劍,旗亭陌道之間,顧而樂之,此亦文心之所貽佇也。身復早達,曾無諸生一日之憂,名字所至,贊嘆盈矚,故其為文字也,高廣其心神,亮瀏其音節,精華甚充,顏色甚悅,緲焉者如嶺云之媚天霄,絢焉者如江霞之蕩林樾;乍翕乍辟,如崩如興;不可迫視,莫或殫形;大有傳疏之所曾遺,著錄之所未經者矣。嗟夫,以一代之才,而絕三者之累若此,不亦宜乎。

    【注】①王季重:即王思任,明末作家 ②括帖:科舉范文 ③諸生:通過縣試或府試、院試的生員 ④貽佇:停靠,駐留。
    1.將下面這句話填入①段的畫線處,語意連貫的一處的是( )(2分)
    一食其塵,不復可鮮
    2.第①段中的“不成者三”可概括為 ,科場之累和 。(2分)
    3.下列對“身復早達,曾無諸生一日之憂”分析正確的一項使( )(2分)
    A.與作者“困未敏達”受累“較試之場”對比
    B.說明“身復早達”沒有諸生困頓科場的憂愁。
    C.王季重因“早達”而無“諸生”的生計之憂。
    D.因為“身復早達”,王季重成為“一代之才”。
    4.從句式的角度分析第②段畫線句。(3分)
    5.作者在序中闡釋了生活與文學創作的關系,對作者的觀點作評價。(4分)


    免費預約高中學習規劃
    接受并同意《用戶服務條款》《隱私政策》
    高考工具箱
    政策資訊 試題答案 特殊招生
    招生錄取 考試動態 學科備考
    志愿填報 高校簡介 新生入學
    官方公眾號 學習小助手
    服務號:xdfncxx
    掃碼關注
    自主 選課|報班
    最新 報班|優惠
    掃碼加好友
    備注:官網 + 咨詢內容
    獲取 資料|試題
    了解 政策|資訊

    焦點推薦

    欧美图片区